Aanpak

klaassenstertefeld danielle en tinka

Onze projectmanagement aanpak is gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten:

  1. Eerst denken, dan doen
    We starten ieder project of verandertraject met een gedegen plan. De verschillende onderdelen worden daarbij goed doordacht en afgestemd met de opdrachtgever. Dat doen we pragmatisch en efficiënt. Gedurende het project of verandertraject streven we naar continu verbeteren op basis van Plan-Do-Check-Act. Het plan geldt daarbij als leidraad.
  2. Keep it simple!
    Veel projecten en verandertrajecten kennen een hoge mate van complexiteit. Door boven de materie te gaan staan, overzicht te creëren en alle onnodige ballast te elimineren, maken we de vertaalslag naar ‘wat er écht nodig is om te zorgen dat zaken in beweging komen en worden gerealiseerd’.

© Copyright 2020 klaassenstertefeld.nl | Cookie vrij