Privacyverklaring

Verwerken van persoonsgegevens
Bij de uitvoering van werkzaamheden verwerkt KlaassenStertefeld persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je veelal zelf, doordat je gebruik maakt van de diensten van KlaassenStertefeld en/of omdat je deze invult bij het contactformulier op de website. KlaassenStertefeld verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van het contactformulier op www.KlaassenStertefeld.nl, het sturen van een e-mail of het indienen van een terugbelverzoek laat je persoonsgegevens bij KlaassenStertefeld achter. KlaassenStertefeld bewaart en gebruikt uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven gegevens om je vraag te beantwoorden en/of om de door jou gevraagde dienst te kunnen uitvoeren. Ook wanneer je bij KlaassenStertefeld een opdracht plaatst, wordt bij de uitvoering daarvan gebruik gemaakt van je persoonsgegevens.
Bewaren van persoonsgegevens KlaassenStertefeld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Je persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Verstrekking aan derden
KlaassenStertefeld verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De website www.KlaassenStertefeld.nl is cookie vrij. KlaassenStertefeld registreert geen gegevens van bezoekers over het gebruik van deze site.

Social media
Op www.KlaassenStertefeld.nl zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens Je persoonsgegevens worden door KlaassenStertefeld zorgvuldig verwerkt en beveiligd. KlaassenStertefeld houdt zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Uiteraard heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@KlaassenStertefeld.nl. KlaassenStertefeld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Meer informatie en vragen KlaassenStertefeld heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via info@KlaassenStertefeld.nl.


© Copyright 2020 klaassenstertefeld.nl | Cookie vrij